אודות עירתחתית

About Downtown

העיר התחתית של חיפה הוקמה באמצע המאה ה-18, ע”י דאהר אל-עומר, שליט הגליל. בחלוף השנים התפתחה רצועת החוף לנמל והעיר הפכה למרכז מסחר אזורי משגשג. בימי המנדט זכתה העיר התחתית לתנופה כלכלית הודות לפיתוח והעמקת הנמל ע”י הבריטים. הנמל שהושק ב-1933 שימש שער למאות אלפי יהודים שעלו דרכו ארצה וכעוגן לתאגידים בינלאומיים שקבעו את משכנם ברחובות הסמוכים אליו. עם הקמת המדינה החלה נדידת עסקים אל שכונת הדר ואל הכרמל והעיר התחתית החלה לדעוך. רק כעבור 50 שנה, החלו ניצנים ראשונים של התעוררות, עם העתקת מבני ציבור וממשל אל העיר התחתית והשקתו של פרויקט שיקום עירוני יחיד מסוגו בעולם, הקורם בימים אלו עור וגידים. במסגרת הפרויקט שיזמה עיריית חיפה, תהפוך העיר התחתית למתחם סטודנטיאלי ססגוני, המשלב חיי תרבות, בילוי ומסחר. אתם מוזמנים לסייר בעיר התחתית, להכיר את אנשיה, סוחריה ואמניה ולהשתלב באווירה הכל-כך מיוחדת שהיא מציעה!

עסקים חדשים בעירתחתית

New Bussinesses Downtown

متاجر جديدة بالبلد التحتى

עוד עסקים المزيد من المتاجر More

דרכי הגעה לעירתחתית

طرق الوصول الى البلد التحتى

Getting There

אנחנו בפייסבוק

We're on Facebook

פרוייקטים לייזמים

مشاريع للمبادرين والروّاد

Entrepreneurs Projects

 • יפו נתנזון הדמיה s
  פרויקט שיקום, שימור ופיתוח רחובות יפו ונתנזון

  בימים אלה עומד להסתיים פרויקט שיקום, שימור ופיתוח רחובות יפו ונתנזון במטרה להפוך אותם לציר תיירותי שוקק חיים, מרכז של מסחר, הסעדה, תרבות, בילוי ופנאי בעיר התחתית בחיפה. הפרויקט הינו ביוזמת משרד התיירות ועיריית חיפה ומבוצע באמצעות החברה הממשלתית לתיירות. עבודות הפיתוח, כוללות בין היתר: הרחבת מדרכות וריצופן באבן משתלבת, … להמשיך לקרוא

 • 43
  חיבור עין דור לעצמאות

  סלילת ציר שביעי המחבר בין הרחובות הראשיים בעיר התחתית החיבור הישיר נחוץ כדי לפזר עומסי תנועה בשאר החיבורים, הוא מהווה שלב מקדים לפיתוח העתידי באזור

 • בנקים-5
  מעונות הבנקים 5

  החלה הקמת מעונות הסטודנטים הפרטיים הגדולים בעיר התחתית בחיפה ראש העיר יונה יהב: "המעונות החדשים מצטרפים לשורה של יוזמות פרטיות המתבצעות בעיר התחתית בעקבות עבודות השיקום והחידוש המתבצעות בשנים האחרונות באזור ואשר הופכות את העיר התחתית לקמפוס סטודנטיאלי ומרכז בילוי ותיירות שוקק חיים"  ברחוב הבנקים 5 שבחיפה החלו העבודות להקמת … להמשיך לקרוא