מינהלת עירתחתית

Downtown Administration

(Hebrew) מינהלת

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الإنجليزية الأمريكية.

כתובת:Address: רח' הנמל 39 (סמטה אחורית), חיפה Hanamal 39 ( Back alley), Haifa מיקוד: Zip Code:3303135
טלפון: Phone:04-8357440 פקס: Fax:04-6204979