מינהלת עירתחתית

Downtown Administration

Contact

כתובת:Address: רח' הנמל 39 (סמטה אחורית), חיפה Hanamal 39 ( Back alley), Haifa מיקוד: Zip Code:3303135
טלפון: Phone:04-8357440 פקס: Fax:04-6204979

Or fill the contact form below, and we'll get back to you asap

Attention! fields marked with are mendetory