פרוייקטים ליזמים

Entrepreneurs Projects

haifa uni

Building expansion port of Haifa University at the Campus

כתובת: אוניברסיטת חיפה בקמפוס הנמל
Address: University of Haifa

אנחנו בפייסבוק

We're on Facebook