פרוייקטים ליזמים

Entrepreneurs Projects

12

הושלם שיפוץ רחוב הנמל

כתובת: רחוב הנמל
Address: Hanamal Street

הושלם שיפוץ המשך רחוב הנמל להשלמת הטיילת

אנחנו בפייסבוק

We're on Facebook