פרוייקטים ליזמים

Entrepreneurs Projects

43

חיבור עין דור לעצמאות

כתובת: עין דור
Address: Ein Dor

סלילת ציר שביעי המחבר בין הרחובות הראשיים בעיר התחתית

החיבור הישיר נחוץ כדי לפזר עומסי תנועה בשאר החיבורים, הוא מהווה שלב מקדים לפיתוח העתידי באזור

אנחנו בפייסבוק

We're on Facebook