פרוייקטים ליזמים

Entrepreneurs Projects

haifa uni

הרחבת בניין אוניברסיטת חיפה בקמפוס הנמל

כתובת: אוניברסיטת חיפה בקמפוס הנמל
Address: University of Haifa

הרחבת מבנה שלוחת אונבירסיטת חיפה בקמפוס הנמל

אנחנו בפייסבוק

We're on Facebook