(ע) מטי חיפה

(ע) מטי חיפה

(ע) מרכז מוביל לפיתוח עסקים קטנים ויזמות באמצעות ייעוץ עסקי, פיננסי ושיווקי, גיוס הלוואות, תכניות עסקיות וקורסי הקמה וניהול עסק

To the top of the article