(ע) אוניברסיטת חיפה – בניין דילן טואבר

(ע) אוניברסיטת חיפה – בניין דילן טואבר

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في العبرية.