זגגי – אומנות הזכוכית

זגגי – אומנות הזכוכית

אומנות הזכוכית וגלריה לאומנות, בקרוב בית ספר לויטראז.