(ע) מטי- מרכז לטיפוח יזמות

(ע) מרכז מוביל לפיתוח עסקים קטנים ויזמות באמצעות ייעוץ עסקי, פיננסי ושיווקי, גיוס הלוואות, תכניות עסקיות וקורסי הקמה וניהול עסק

(ע) מטי- מרכז לטיפוח יזמות

To the top of the article