university of haifa

university of haifa

מבנה קמפוס הנמל הינו מבנה היסטורי שהוקם בשנות ה-30 של המאה הקודמת על-ידי חברת “סולל בונה”. במשך שנים שכנו בו שירותי מס הכנסה עד צאתם בשנת 2000. המבנה שופץ על-ידי חברת “יפה נוף” במהלך שנת 2008 והוכשר ללימודים אקדמיים בשיתוף פעולה של האוניברסיטה ועיריית חיפה.במרץ 2009 חנכה האוניברסיטה המבנה בקמפוס הנמל.

בטקס הפתיחה נאם נשיא האוניברסיטה, פרופ’ אהרון בן זאב ואמר: “פרויקט קמפוס הנמל מביא לידי ביטוי את גדילתה ושגשוגה של האוניברסיטה. העיר התחתית תהפוך למתחם הומה שבו ישכנו בגאווה פקולטות מאוניברסיטת חיפה והטכניון לצד מכללות שונות.. אני שמח מאוד על שיתוף הפעולה בין אוניברסיטת חיפה לבין עיריית חיפה אשר בשילוב ידיים ובמאמצים משותפים יביאו לשגשוגה וקידומה של ההשכלה בעיר חיפה”.

המבנה מתפרס על שש קומות ומכיל עשרים ושתים כיתות לימוד חדישות ומאובזרות, מחשבים ציבוריים עם תקשורת לספריית האוניברסיטה, לחוגי הלימוד, לאגף מנהל התלמידים ועוד. במבנה כיתת מחשבים המכילה שלושים ושש עמדות מחשב וכן אולם אירועים חדש ומאובזר המכיל עד מאה איש.

בקומה השישית ישנו אזור קפיטריה נוח ונעים ומרפסות עם נוף מרהיב לנמל ולים.

כיום מתקיימים בקמפוס חלק ממסלולי המ.א. של החוגים פסיכולוגיה, חינוך,תקשורת, פילוסופיה, בי”ס לניהול, מסלול ב.א של מערך אשכול וחלק מלימודי ההמשך של הפקולטה לרווחה ובריאות ותוכניות היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ, מסלול 30+ של המכינה האוניברסיטאית ולימודי בי”ס הארצי לתיירות.